среда, 9 ноября 2011 г.

Կյանքն առանց բռնության

Նոյեմբերի  3-ին  և  11-ին  Իջևանի  հ. 3   հիմնական  դպրոցում  անցկացվեցին  սեմինարներ:  Այն  շարունակությունն  էր  ծաղկաձորյան  սեմինարների  և    նպատակ  ուներ  աշակերտներին  ծանոթացնել   բռնության   տեսակներին,  նրա  դեմ  պայքարի  միջոցներին:   Հավաքի    ամենակարևոր  նպատակն  էր  աշակերտների  մեջ  սերմանել  բարու  և  գեղեցիկի  հատիկներ    կյանքում  երբեք  բռնություն  չկիրառելու  համար:
Սեմինարին  մասնակցում  էին  աշխորհրդի  անդամները  և  շնորհալի  շատ  աշակերտներ: Սկսված  բանավեճը  ուղեկցվում  էր  կոնկրետ  օրինակների  և  ականատես  դեպքերի քննարկումով:  
  Նշվեց,  որ  նոյեմբերի  19-ը  բռնության  դեմ  պայքարի  միջազգային  օրն  է:  Այդ  օրվան  նվիրված  դպրոցում  հայտարարվեց    նկարների  մրցույթ  «Կյանքն  առանց  բռնության»  թեմայով:

Սեմինարի  կազմակերպիչներն  ու  մասնակիցները  որոշեցին  սեմինարներին  մասնակից  դարձնել  նաև  ծնողխորհրդի  անդամներին,  հետագայում  ունկնդիրների  և  մասնակիցների  շրջանակը  էլ  ավելի  լայնացնելու  նպատակով: